Weer een artikel over een  plug-in.

Dit zijn kleine programma’s die extra functionaliteit toevoegen. Een plug-in die geïmplementeerd kan worden stuurt een mailtje naar de beheerder als een gebruiker een aanpassing uitvoert op de website. Hierin wordt ook vermeld wat die wijziging inhoudt. Daarmee kan de beheerder ook checken of deze aanpassing wel netjes is uitgevoerd, en eventueel de gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Ook kan meteen de wijziging aangepast worden.

een voorbeeld:

Page changed

admin made the following changes to the “Contact” [edit] page on 27 July, 2014 at 15:27 UTC

<h2><span style=”color: #719430;”>Web design diensten van VGWdesign</span></h2>

<h2><span style=”color: #719430;”>Web design diensten</span></h2>

Een website waar een professionele plug-in aangeschaft kan worden is CodeCanyon