Hier kunt u de algemene voorwaarden bekijken of downloaden.

Algemene voorwaarden VGWdesign (PDF)

Door het ondertekenen van een opdrachtbevestiging cq. offerte verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van VGWdesign.